Podziękowanie za wieloletnią pracę - Z życia garnizonu - KPP w Suchej Beskidzkiej

Z życia garnizonu

Podziękowanie za wieloletnią pracę

27 października br. po 21 latach pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej za porozumieniem stron prace zakończyła Pani Janina Głowacz. Długoletnią pracownicę pożegnali policjanci i pracownicy jednostki na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Dariuszem Drobnym.

Pani Janina Głowacz pracowała w korpusie służby cywilnej na stanowisku (starszy księgowy) od 1999 roku. Komendant podziękował jej za sumienną i rzetelną pracę na rzecz suskiej komendy. Odchodząc,  kierownictwu oraz osobom, z którymi przez lata pracowała podziękowała za ciepłe słowa oraz miłe w bardzo wąskim gronie pożegnanie. Podkreśliła, że niejednokrotnie będzie wspominać pracowników komendy oraz czas w niej spędzony.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za długi okres współpracy oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

  • Odchodząca Janina Głowacz, trzymająca pamiątkę od policjantów i policjantek oraz pracowników Policji na tle sztandaru suskiej komendy znajdujący się w specjalnej gablocie
Powrót na górę strony