Z życia garnizonu

Nowy Komendant Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Dariusz Drobny z dniem 01.03.2020 r. powołał kom. Adama Kanię na Komendanta Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim.

Podczas wręczenia rozkazu obecny był I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej nadkom. Marcin Kaczmarek wraz ze średnim aktywem kierowniczym suskiej Policji.

kom. Adam Kania z Policją jest związany od 2003 r.  Pierwsze lata służby pracował w Komisariacie Policji w Jordanowie oraz Makowie Podhalańskim w pionie kryminalnym, a w 2008 r. został funkcjonariuszem wydziału kryminalnego KPP w Suchej Beskidzkiej. W połowie 2016 r. został powołany  na Z-cę Komendanta Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim, a już od 01 lutego br. pełnił obowiązki Komendanta tej jednostki po podinsp. Januszu Dyduchowi, który odszedł na wysłużoną emeryturę. W swym przemówieniu Komendant Powiatowy życzył nowo powołanemu Komendantowi Komisariatu przede wszystkim wielu sukcesów w codziennej służbie. 

Ponadto w wyniku reorganizacji jednostki utworzone zostało stanowisko Kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z rozkazem personalnym Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej z dniem 1 marca br. na stanowisko to został mianowany sierż. szt. Marcin Pater.

  • Stojący Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej wraz ze swoim I Zastępcą oraz nowym Komendantem Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim
    Stojący Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej wraz ze swoim I Zaspępcą oraz nowym Komendantem Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim
  • Komendant Powiatowy wraz z Komendantem Komisariatu Policji 2
    Komendant Powiatowy wraz z Komendantem Komisariatu Policji 2
Powrót na górę strony