Komunikaty

KPP Sucha Beskidzka. Wznowiona zostaje procedura doboru do służby w Policji

Informujemy, że wznowione zostało postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Już od 8 czerwca 2020 roku osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach Policji.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji do służby w Policji  w każdy wtorek w godzinach od 08.00 do 14.30  mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny pod numerami  telefonów 47 83 28 203 lub 47 83 28 211.
 

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte, powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika kadr.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne zalecamy stosowanie również  rękawiczek i własnych przyborów do pisania, a także stosowanie się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w małopolskiej Policji można znaleźć na stronie internetowej małopolskiej Policji w dziale :  Praca w Policji

Powrót na górę strony