Rejon Podległy KP w Jordanowie

Rejon Podległy KP w Jordanowie

Dzielnicowy rejonu I

mł.asp. Krzysztof Tomczyk

 

Rejon działania: 

Miasto Jordanów; ul. Rynek, ul. Słowackiego, ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, ul. Bł.Ks. Dańkowskiego, ul. Zakopiańska, ul. Malejowska, ul. Kolejowa, ul. Różana, ul. Banacha, ul. Jana Pawła II, ul. Św. Anny, ul. Nad Skawą, ul. Spółdzielcza, ul. Przemysłowa, ul. Drechciarza, os. Wrzosy, os. Rapaczówka, os. Hajdówka, os. Zagrody

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Główne zagrożenie w rejonie służbowym nr J-1 Komisariatu Policji w Jordanowie stanowią przypadki przechodzenia pieszych przez jezdnie w miejscu niedozwolonym na ul. Rynek w Jordanowie w szczególności w rejonie budynku Poczty Polskiej, oraz dworca autobusowego  w godzinach od 07:00 do 21:00. 


Telefon stacjonarny: 47 83 28 300
Telefon komórkowy: 662036495

 


 

Dzielnicowy rejonu II

st. post. Damian Stachowski

 

Rejon działania: 

Miasto Jordanów; ul. Przykiec, ul. 3 Maja, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Babiogórska, ul. Słoneczna, ul. Skotnica, ul. Mickiewicza, ul. Gen.Maczka, ul. Komunalna, ul. Leśna, ul. Krasińskiego, ul. Spytka Jordana, ul. Konopnickiej, ul. Sosnowa oraz miejscowość Osielec.

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Główne zagrożenie w rejonie służbowym J-2 Komisariatu Policji w Jordanowie stanowią przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów  na chodniku, w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowania w szczególności w rejonie ul. Mickiewicza od poniedziałku do soboty głównie w godzinach 07:00-21:00. 


Telefon stacjonarny: 47 83 28 300
Telefon komórkowy: 662037982
E-mail: Dzielnicowy.jordanow2@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 


 Dzielnicowy rejonu III

st.sierż. Mateusz Nalepa

 

Rejon działania: 

miejscowości; Toporzysko, Bystra Podhalańska

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Główne zagrożenie w  rejonie służbowym nr J-3 Komisariatu Policji w Jordanowie stanowią przypadki spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych, zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu w miejscowości Bystra Podhalańska w rejonie roli Na Pańskim w godzinach 12:00-01:00 od poniedziałku do soboty. 

Telefon stacjonarny: 47 83 28 300
Telefon komórkowy: 662035242
E-mail: Dzielnicowy.jordanow3@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 


Dzielnicowy rejonu IV

asp. szt. Bartłomiej Kostka
 

 

Rejon działania: 

miejscowości; Łętownia, Naprawa

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Główne zagrożenie w rejonie służbowym  J-4 Komisariatu Policji w Jordanowie stanowią przypadki spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używanie słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczanie miejsc publicznych w rejonie parkingu przy kościele w miejscowości Łętownia w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

Telefon stacjonarny: 47 83 28 300
Telefon komórkowy: 662035850
E-mail: Dzielnicowy.jordanow4@sucha-beskidzka.policja.gov.p
l

UWAGA !

Od dnia 10 marca 2023 r. dzielnicowego asp.szt. Bartłomieja Kostka zastępuje post. Damian Stachowski


Dzielnicowy rejonu V

st. asp. Marcin Stanaszek

 

Rejon działania: 

miejscowości; Sidzina, Wysoka

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Główne zagrożenie w rejonie służbowym nr J-5 Komisariatu Policji w Jordanowie stanowią przypadki spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używanie słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczanie miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu, w centrum miejscowości Sidzina rejon parkingu.

Telefon stacjonarny: 47 83 28 300
Telefon komórkowy: 662036707
E-mail: Dzielnicowy.jordanow5@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Od dnia 8 kwietnia 2023 r. dzielnicowego st. asp. Marcina Stanaszek zastępuje: mł.asp. Krzysztof Tomczyk

 

Powrót na górę strony