Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Jeśli zobaczysz człowieka, który może zamarznąć, ZADZWOŃ – możesz uratować mu życie!

Okres zimowy i występujące spadki temperatury to czas, kiedy istnieje duże ryzyko tragicznych zdarzeń związanych z wychłodzeniem organizmu. Grupą szczególnie zagrożoną są przede wszystkim bezdomni, ale także osoby będące pod wpływem alkoholu czy też samotnie mieszkające osoby starsze i nieporadne.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Komenda Powiatowa Policji w Miechowie prowadzi działania prewencyjne, które rozpoczęły się wraz z pierwszymi spadkami temperatury i potrwają do wiosny.

Polski

"16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet"

Trwa międzynarodowa kampania zatytuowana "16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet", której głównym celem jest eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, między innymi poprzez budowanie świadomości, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka, wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymywania przemocy wobec kobiet, czy też wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

Polski

Szkoła Podstawowa w Wysocicach „Szkołą promującą bezpieczeństwo”

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w miniony czwartek 19 listopada, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie mł. insp. Wojciech Domagała wręczył Panu Markowi Machnikowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wysocicach certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

Polski

Życzenia od kierownictwa małopolskiej Policji z okazji święta Słuzby Cywilnej

11 listopada to Dzień Służby Cywilnej – święto tych, którzy swoją sumienną i  rzetelną pracą dają gwarancję sprawnego funkcjonowania administracji. Polska Policja zatrudnia kilkanaście tysięcy pracowników, również w garnizonie małopolskim - którzy wspierają działania naszej formacji i samych policjantów.

Z tej okazji Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Mariusz Dąbek, w imieniu swoim i kierownictwa małopolskiej Policji, składa na ręce pracowników służby cywilnej życzenia i słowa podziękowania.

Polski

Obchody Święta Niepodległości oraz Święta Korpusu Służby Cywilnej w małopolskim garnizonie Policji

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości oraz przypadającym tego samego dnia Świętem Korpusu Służby Cywilnej Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinspektor Mariusz Dąbek spotkał się z policjantami i pracownikami cywilnymi.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie