Działania priorytetowe realizowane przez dzielnicowych

Działania priorytetowe realizowane przez dzielnicowych

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej informuje,  że w okresie od  1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku każdy dzielnicowy w powiecie suskim realizuje  plan działania priorytetowego, którego celem jest wyeliminowanie  lub ograniczenie określonego  zagrożenia w  rejonie służbowym.  Plany działań priorytetowych wynikają z przeprowadzonych konsultacji społecznych prowadzonych na przełomie stycznia- marca 2016 roku oraz ze  spostrzeżeń własnych dzielnicowych. Poniżej przedstawiamy wykaz działań priorytetowych w poszczególnych rejonach.

PLANY DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH