Uroczyste obchody Święta Policji w Suchej Beskidzkiej

Uroczyste obchody Święta Policji w Suchej Beskidzkiej

26 lipca 2019r. o godz. 13:00 odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Święta Policji. Jest to rok szczególny, rok jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej. W tym roku rangę temu wydarzeniu podniosło miejsce, w którym się odbyło – historyczne, dostojne, przepiękne – dziedziniec Zamku Suskiego.

Uroczysty apel poprzedziła msza święta w Kaplicy Zamkowej pw. Św. Piotra Aposoła, którą celebrowali: kapelan suskich policjantów ks. Tadeusz Różałowski i proboszcz Parafii Suskiej ks. Wiesław Popielarczyk w intencji policjantów oraz ich rodzin.

W powiatowych obchodach Święta Policji w Suchej Beskidzkiej udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, a także parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni i przedstawiciele urzędów, służb oraz instytucji współpracujących na co dzień z suską policją.

Uroczystość uświetniła Babiogórska Orkiestra Dęta z Zawoi na czele z kapelmistrzem Janem Żurkiem.

Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, a następnie złożeniem meldunku przybyłemu na uroczystość Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Rafałowi Leśniakowi przez dowódcę uroczystości komisarza Grzegorza Sikorę, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Suchej Beskidzkiej.

Komendant Powiatowy w Suchej Beskidzkiej insp. Dariusz Drobny w swoim przemówieniu powiedział:

„Powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku Policja Państwowa była formacją odpowiedzialną w największym stopniu za zapewnienie bezpieczeństwa w odradzającej się Polsce. Policjanci walczyli z przestępczością kryminalną, zapewniali porządek i poszanowanie prawa na ulicach miast – wszystko po to, aby obywatele II Rzeczpospolitej mieli przeświadczenie, że żyją w bezpiecznym i nowoczesnym państwie.

W dzisiejszych czasach z pewnością możemy powiedzieć, że żyjemy w innej epoce – historycznej, społecznej, technologicznej. Na przestrzeni 100 lat zmieniło się wiele. Ale to, co codziennie przyświeca 100 tysiącom funkcjonariuszy, to wypełnianie roty policyjnego ślubowania. Podobnie jak sto lat temu rozumiane jako poświęcenie i misja.

Polska Policja jest instytucją cieszącą się największym zaufaniem spośród instytucji państwowych. Rekordowe 75 % zaufania, to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze lepszej służby na rzecz każdego obywatela i zapewnienia jego bezpieczeństwa.

Komendant serdecznie podziękował przybyłym na uroczystość gościom za wszelką pomoc, przychylność i wsparcie, a szczególności zwrócił się do podwładnych:

„Drogie Policjantki, Policjanci oraz pracownicy Policji. Z okazji naszego święta, życzę wszystkim samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak też prywatnym oraz satysfakcji z codziennej służby. Szczególnie ciepłe słowo kieruję do waszych bliskich – to oni wytrwale czekają na was w domu i wspierają w różnych trudnych chwilach.

Waszym rodzinom dziękuję za cierpliwość i zrozumienie dla waszej trudnej służby. Ich wsparcie oraz wyrozumiałość pozwala lepiej i łatwiej wypełniać nasze zadania.”

Podczas dalszego przebiegu uroczystości zostały odczytane decyzje i rozkazy, a następnie zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odbyły się inne dekoracje.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali: nadkom. Marcin Kaczmarek, kom. Konrad Grzela, asp.szt. Elżbieta Nowakowska, jednakże wymienieni policjanci odbiorą odznaczenia podczas innych wojewódzkich uroczystości.

Z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafała Leśniaka przedterminowy awans na stopień inspektora Policji otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej mł. insp. Dariusz Drobny.

Oprócz Komendanta awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 32 funkcjonariuszy:

na stopień komisarza Policji - 5 funkcjonariuszy

na stopień aspiranta sztabowego Policji - 6 funkcjonariuszy

na stopień starszego aspiranta Policji - 3 funkcjonariuszy

na stopień aspiranta Policji - 5 funkcjonariuszy

na stopień młodszego aspiranta Policji - 4 funkcjonariuszy

na stopień sierżanta sztabowego Policji - 6 funkcjonariuszy

na stopień starszego  sierżanta Policji - 1 funkcjonariusz

na stopień starszego posterunkowego Policji - 2 funkcjonariuszy.

Podczas dekoracji Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak wręczał akty nominacji, a Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Dariusz Drobny, wszystkim awansowanym wręczał pamiątkowy medal upamiętniający 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej podczas uroczystości wyróżnił dwóch pracowników Policji za wzorową, rzetelną i wyjątkowo sumienną pracę wręczając listy gratulacyjne, a także wystąpił o wyróżnienie ich nagrodą pieniężną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Komendanci suskiej Policji nie zapomnieli także o emerytowanych policjantach, zwłaszcza o tych, którzy podjęli decyzję o odejściu ze służby w ostatnim czasie, tj. Zbigniewie Kani i Pawle Budzowskim, którym złożyli serdeczne podziękowania i wręczyli  okolicznościowe pamiątki.

Podczas tegorocznego Święta Policji zostały wręczone także inne odznaczenia i medale.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Krzyż Niepodległości z gwiazdą Kl. I  za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Dariusz Drobny

Uchwałą ZarząduWojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Małopolskiego Złoty krzyż za zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego otrzymał: Henryk Bania

Brązowy krzyż za zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego otrzymał: Józef Bałos, Agnieszka Mroszczak, Zbigniew Kania

Uchwałą w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantówwoj. MałopolskiegoSrebrną odznakę honorową otrzymałDariusz Dyduch i Zbigniew Kachel

Brązową odznakę honorową otrzymał: Grzegorz Trzop i Krzysztof Pochopień

Okolicznościowy Medal z brązu upamiętniający 100-lecie powstania Policji Państwowej otrzymali:

Stanisław Lichosyt, Józef Rączka, Anna Gąsiorek-Rezler

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł.bryg. Krzysztof Okrzesik odznaczył brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa dwóch funkcjonariuszy Policji, tj. insp. Dariusza Drobnego oraz sierż.szt. Marcina Targosza. Marcin Targosz, który był nieobecny, odznaczenie otrzyma podczas innej uroczystości.

Święto Policji, to nie tylko czas awansów, odznaczeń, czy podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi, na co dzień współpracują.

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej podziękował przedstawicielom instytucji, które na co dzień współpracują z Policją, tj. Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Suchej Beskidzkiej oraz przedstawicielom wszystkich samorządów z terenu powiatu suskiego za przychylność pomoc i wsparcie. Wszyscy zaproszeni goście oraz policjanci, którzy uświetnili uroczysty apel otrzymali pamiątkowe medale.

Uroczystość powiatowych obchodów Święta Policji w Suchej Beskidzkiej zakończył występ Babiogórskiej Orkiestry Dętej z Zawoi.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka panu Stanisławowi Lichosytowi za udostępnienie nam dziedzińca zamkowego na uroczysty apel, ale także do zaprezentowania wystawy historycznej pn. „Policja Państwowa na terenie obecnego powiatu suskiego -  dawniej i dziś”.