Podsumowanie roku 2016 w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej

Podsumowanie roku 2016 w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej

  Dnia 25 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej odbyła się narada roczna, w której uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, zaproszeni goście; starosta Powiatu Suskiego p.Józef Bałos i prokurator rejonowy w Suchej Beskidzkiej p.Stanisława Stanek, a także kierownictwo oraz policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Podczas narady oceniono działania suskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 roku oraz omówiono priorytety i główne zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na rok 2017.

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej mł.insp. Dariusz Drobny przywitał wszystkich przybyłych gości, policjantów i pracowników cywilnych. Następnie w przedstawionej prezentacji omówił sytuację kadrową i stan dyscypliny podległych policjantów. W dalszej części odprawy naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp. Robert Białończyk zaprezentował efekty pracy w zakresie zwalczania przestępczości i wykrywalności, natomiast naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp.sztab. Mirosław Główka omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz realizację zadań prewencyjnych. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej mł.insp. Piotr Dziekanowski przedstawił Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu suskiego, wskazał priorytety do realizacji na 2017 rok.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i własnym podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za bardzo dobre wyniki ich pracy, za zaangażowanie i osobisty wkład w wysoką jakość wykonywanych zadań służbowych. Życzył utrzymania tak wysokiego poziomu w obecnym roku, wskazując, że powiat suski jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie.

Podczas narady w swoich wystąpieniach pani prokurator Stanisława Stanek oraz pan starosta suski Józef Bałos pozytywnie ocenili pracę policjantów, dziękując im za zaangażowanie przy realizacji zadań służbowych oraz doceniając ich profesjonalizm. Pani prokurator podkreśliła bardzo dobrą współpracę na linii prokuratura-policja, a pan starosta podziękował za poczucie bezpieczeństwa w powiecie, które wypracowali suscy stróże prawa.

Na koniec komendant powiatowy mł.insp. Dariusz Drobny podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za zaangażowanie i osiągnięte wyniki w 2016 roku, które uplasowały Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej w czołówce w skali województwa małopolskiego.