Święto Policji 2017

Święto Policji 2017

28 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w pięknej scenerii Sali Rycerskiej Zamku Suskiego odbyła się uroczystość Święta Policji.

Uroczystość poprzedziła msza święta w Kaplicy Zamkowej, którą celebrował kapelan suskich policjantów ks. Tadeusz Różałowski.

W uroczystości głównej udział wzięli; insp. Robert Nowakowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz zaproszeni goście: Starosta Suski – Józef Bałos, oraz włodarze miast i gmin powiatu suskiego, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej oraz innych instytucji współpracujących z suską Policją, a także policjanci, pracownicy Policji wraz z rodzinami i komendanci zaprzyjaźnionych komend powiatowych, a także nadinsp. w stanie spoczynku dr Dariusz Biel oraz mł.insp. w stanie spoczynku Józef Przerywacz – byli komendanci suskich policjantów.

Przybyłych na uroczystość gości, policjantów i pracowników cywilnych powitał mł.insp. Dariusz Drobny. Zwracając się do policjantów pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, przekazał również podziękowania pracownikom cywilnym za ich zaangażowanie w pracę, a także przedstawicielom samorządów za bardzo dobrą współpracę i okazane wsparcie.

Odczytane zostały decyzje i postanowienia o nadaniu odznaczeń oraz rozkazy personalne.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ podinsp. Pawła Świstka i asp. sztab. Mieczysława Frydla, a minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak odznaczył SREBRNĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT”  asp.sztab. Józefa Rączkę.

 Podinsp. Świstek Paweł odebrał odznaczenie podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyły się 18-go lipca w Oświęcimiu, a pozostałym odznaczenia zostaną wręczone podczas innych uroczystości organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie

W dalszej części uroczystości awanse na wyższe stopnie policyjne odebrało 34 funkcjonariuszy Policji pracujących w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej oraz podległych komisariatach: w Jordanowie i Makowie Podhalańskim, tj.

- na stopień komisarza Policji – Grzegorz Sikora,

- na stopień aspiranta sztabowego Policji – Daleki Karol, Dyrcz Michał, Karkoszka Krzysztof, Kania Zbigniew, Łękawa Bartłomiej, Opaliński Maciej

- na stopień starszego aspiranta Policji - Copija Wojciech, Dyduch Dariusz, Głuc Ewelina, Małysa Grzegorz, Pochopień Krzysztof

- na stopień aspiranta Policji - Antolak Agnieszka, Gracjasz Sebastian, Błachut Krzysztof, Łoboz Przemysław, Rusin Jacek

- na stopień młodszego aspiranta Policji - Banaś Marcin, Bodzek Edward, Dudziak Bożena, Kencki Marcin, Kozina-Boleszczak Dorota, Starowicz Tomasz

- na stopień sierżanta sztabowego Policji - Kołodziejczyk Sabina, Sadowski Szymon

- na stopień starszego sierżanta Policji - Biela Michał, Kudzia Karol, Mikołajek Tomasz, Pater Marcin, Stokłosa Szymon, Tomczyk Krzysztof

- na stopień sierżanta Policji - Marek Damian

- na stopień starszego posterunkowego Policji - Radwan Łukasz, Sroka Mateusz

Policja to nie tylko umundurowani funkcjonariusze, ale także grono pracowników cywilnych, którzy w nieoceniony sposób wspierają nas – policjantów w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu suskiego. Profesjonalizm, wiedza i kompetencje, dzięki którym Policja może jeszcze sprawniej funkcjonować, zasługują na szczególne uznanie. W związku z tym Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej podczas uroczystości wyróżnił Ireneusza Witkowskiego i Mirosława Lika za wzorową, rzetelną i wyjątkowo sumienną pracę wręczając listy gratulacyjne. Komendant wystąpił również o wyróżnienie ich nagrodą pieniężną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Dziękując - nie można było zapomnieć o emerytowanych policjantach, zwłaszcza o tych, którzy podjęli decyzję o odejściu ze służby w ostatnim czasie. Dlatego komendanci suskiej Policji wręczyli Dawidowi Jankosiowi i Andrzejowi Pochopniowi okolicznościowe pamiątki.

Dawidowi Jankosiowi – długoletniemu członkowi Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Suchej Beskidzkiej pamiątkową statuetkę wręczyli również kom. Grzegorz Gubała – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego oraz kom. Grzegorz Sikora - przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów.

Z okazji Święta Policji na ręce Komendanta Powiatowego Policji wpłynął list Pani Premier Beaty Szydło, który został odczytany, a także list Senatora RP Andrzeja Pająka, który nie mógł przybyć na uroczystość.

Głos zabrał Starosta Suski Józef Bałos, który w imieniu swoim, jak również członków rady powiatu, a także w imieniu burmistrzów i wójtów podziękował na dotychczasową pracę wszystkim funkcjonariuszom Policji i życzył dalszych sukcesów.

Na koniec Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Nowakowski zwracając się do policjantów złożył im serdeczne życzenia i gratulacje oraz podziękował za codzienną służbę społeczeństwu, która nie zawsze jest łatwa i wymaga wielu poświęceń.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzka - korzystając z gościnności Pana Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta zaprosił wszystkich gości na wystawę archeologiczno-historyczną pod tytułem „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy” mieszczącą się tu w Muzeum Miejskim. Wystawę związaną z zapełnieniem w bliskim sąsiedztwie Suchej Beskidzkiej zbiornika wodnego Świnna Poręba.