Porozumienie o współpracy pomiędzy KPP w Suchej Beskidzkiej a WSTiE w Suchej Beskidzkiej

Porozumienie o współpracy pomiędzy KPP w Suchej Beskidzkiej a WSTiE w Suchej Beskidzkiej

9 marca 2018r. w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej a Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Z myślą o współczesnym rynku pracy WSTiE w Suchej Beskidzkiej zamierza uruchomić nowy kierunek studiów o specjalności; bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia te będą  doskonałym startem do kariery w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej, inspekcjach i wielu innych jednostkach. Zajęcia prowadzone będą m.in. przez specjalistów – praktyków z: Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Policji, laboratorium kryminalistyki.

Podpisane porozumienie zakłada szeroką współpracę w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, ze szczególnym naciskiem na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy, ale również prowadzenie przedsięwzięć służących zapewnieniu bezpieczeństwa, ochrony porządku publicznego, działań profilaktycznych i prewencyjnych oraz promujących zawód policjanta.