Akcja „SpoKREWnieni służbą”

Akcja „SpoKREWnieni służbą”

Po raz drugi ruszyła akcja „SpoKREWnieni służbą”. Jej głównym celem jest pomoc chorym i poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz hołd Żołnierzom Wyklętym.  

Od 1 marca, przez cały miesiąc, policjanci z województwa małopolskiego włączają się do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi pod nazwą „spoKREWnieni służbą”.
13 marca 2018r. odbyła się zbiórka krwi w Suchej Beskidzkiej.  W budynku suskiej komendy pracownicy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Suchej Beskidzkiej pobrali ponad 13 litrów krwi. W sumie w akcji brało udział 29 osób; policjanci, pracownicy Policji, strażacy oraz mieszkańcy powiatu suskiego.

Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w akcję i postanowili dać cząstkę siebie, aby wspomóc innych,  serdecznie dziękujemy. Zapraszamy również chętnych do takiej pomocy do wspomnianego wyżej centrum krwiodawstwa, który mieści się w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej, gdyż każda kropla krwi jest na wagę złota.