Kierownictwo - KPP w Suchej Beskidzkiej

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej

inspektor Dariusz Drobny

 

insp. Dariusz Drobny jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w 1995r. w Oddziale Prewencji KWP w Bielsku-Białej. Od lipca 1997r. już związany z suską komendą, gdzie służył w Wydziale Prewencji, a potem w Wydziale Kryminalnym. Od 2002r. pełnił służbę na stanowisku specjalisty Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim, a od 16.02.2005r. został powołany na stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Jordanowie. Od dnia 15.07.2016r. Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej.

insp. Dariusz Drobny za osiągnięcia w służbie został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. I Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.


I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej

podinspektor Marcin Kaczmarek

podinspektor Marcin Kaczmarek

Podinspektor Marcin Kaczmarek jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Ukończył też studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w 2003 r. w referacie Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. W 2007 r. pełnił służbę na stanowisku specjalisty Sekcji Dochodzeniowo Śledczej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.  W 2014 r. zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, jak również tego samego roku zostały mu powierzone obowiązki Z—cy Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach. Od 2017 r. pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. W 2018 r. został Naczelnikiem Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od dnia 16.06.2019 r. zostały mu powierzone obowiązki I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej.

 

Powrót na górę strony