Życzenia dla policjantów, policjantek i pracowników Policji od nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji

 Życzenia dla policjantów, policjantek i pracowników Policji od nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji