Debata społeczna w Sidzinie

Debata społeczna w Sidzinie

Komisariat Policji w Jordanowie
wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Sidzinie

serdecznie zaprasza na debatę społeczną pod nazwą

„Bądź świadomy – tematyka związana z zapobieganiem używania dopalaczy i środków odurzających”,

która odbędzie się dnia 13 marca 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Zespołu Szkół w Sidzinie, Sidzina 701.